Huoltajalle

Opiskelu Kyrönmaan Lukiossa

Opiskelu Kyrönmaan lukiossa

 

Lukion syksyllä 2021 tai myöhemmin aloittavat opiskelijat kuuluvat maksuttoman toisen asteen piiriin. Oppivelvollisuuden laajentuessa opetuksen edellyttämät oppimateriaalit, työvälineet ja lukion päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät kokeet ovat oppivelvolliselle opiskelijalle jatkossa maksuttomia.

 

Vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat ovat jatkossa opiskelijalle maksuttomia.

Koulumatkojen maksuttomuus toteutetaan koulumatkatukijärjestelmän puitteissa. Tarkoituksena on, että jokainen perusopetuksen päättävä nuori voi suorittaa toisen asteen tutkinnon täysin maksuttomasti.

Jos reittiliikenne ei tuo niin Isonkyrön kunta järjestää kuljetuksen. Lue lisää kuljetuksista ›

 

Isonkyrön kunta lainaa lukion kolmannen vuoden opiskelijoille reaaliaineiden pakollisten kurssien kirjat.

Muistakaa hyödyntää myös muilla kursseilla lukiolla olevaa oppikirjalainaamoa.

Lukion esittely ›

 

Lukioon hakeminen

 

Hakeminen Kyrönmaan lukion yleis-, liikunta ja urheilu- ja kulttuurilinjalle tapahtuu yhteishaun kautta. Kyrönmaan lukion pääsyvaatimuksena on, että perusopetuksen päättötodistuksen keskiarvo lukuaineissa on vähintään 7.0.

Lukioon hakeminen ›

Opiskelu liikunta- ja urheilulinjalla

 

Hakeutumalla urheilulinjalle, saa 5 tuntia viikossa treeniä lukioviikkoihin. Urheilulinjalla pääse kehittämään kestävyyttä, voimaa, nopeutta,koordinaatiota ja saada viikkoihin säännöllisesti kehonhuoltoa ja liikkuvuustreeniä, unohtamatta yhteisöllisiä pelejä.

Lue lisää ›

Opiskelu kulttuurilinjalla

 

Kyrönmaan lukiossa voi hakeutua mukaan syksyllä 2021 käynnistyvälle kulttuurilinjalle, jossa painottuvat musiikki, kuvataide sekä ilmaisutaito ja luova kirjoittaminen.

Lue lisää ›

Mikä opiskelussa muuttuu peruskouluun verrattuna?

 

Lukiossa läksyjen määrä kasvaa ja asiakokonaisuudet ovat laajoja, niinpä kotitehtäviä ja kokeisiin luettavaa on paljon. Itsenäistä työtä on enemmän ja oma vastuu opinnoista kasvaa. Kurssit ovat tiiviitä ja etenemisvauhti ripeä. Kurssimuotoinen opiskelu vaatii aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta sekä säännöllistä opiskelua. Menestyminen opinnoissa edellyttää myös opiskelun ja opintojen jatkuvaa suunnittelua.
 
Opiskelu vaatii keskittymistä. Motivaatio ohjaa ja suuntaa käyttäytymistämme ja määrää, miten lujasti ponnistelemme tavoitteen saavuttamiseksi. Opiskelumotivaatio on siksi yksi keskeinen oppimiseen vaikuttava tekijä.

 

Mainostoimisto Semio