Ylioppilastutkinto

Opiskelu Kyrönmaan Lukiossa

Ylioppilastutkinto

https://www.ylioppilastutkinto.fi/

Yllä olevasta linkistä löytyy aina ajantasaisin ohje

 

Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Syksyn ylioppilaskirjoitukset pidetään syyskuussa ja kevään ylioppilaskirjoitukset alkavat maaliskuussa äidinkielen lukutaidon kokeella. Tutkinnon voi suorittaa yhdellä kerralla tai hajautetusti enintään kolmella peräkkäisellä kerralla. Mikäli kokelas ei ehdi suorittaa tutkintoa loppuun kolmen peräkkäisen kerran aikana, hän joutuu suorittamaan tutkinnon kokonaan uudelleen. Hylätyn tutkinnon hyväksytyt kokeet voidaan kuitenkin anomuksesta sisällyttää uuteen tutkintoon.

 

Ylioppilastutkinnossa on suoritettava vähintään viisi koetta. Äidinkieli on kaikille pakollinen koe. Loput neljä koetta valitaan vähintään kolmesta eri ryhmästä, jotka ovat:

  • toisen kotimaisen kielen koe (ruotsi)
  • vieraan kielen koe (englanti, ranska, saksa jne.)
  • matematiikan koe
  • reaaliaineen koe

Kokeista yksi (1) pitää olla ns. vaativamman tasoinen koe eli pitkä koe (esim. A-englanti, A-ruotsi tai pitkä matematiikka).

Myöhemmin voi täydentää tutkintoa uusilla kokeilla, joista saa erillisen todistuksen.

 

Kokelaalla on osallistumisoikeus ylioppilaskokeeseen, kun hän on suorittanut ko. aineen kaikki pakolliset kurssit/opintojaksot.  Pakolliset kurssit/opintojaksot on oltava suoritettuna kirjoitusten alkuun mennessä. Kun ilmoittaudut ylioppilaskokeeseen, sinun on hyvä huomioida, että sinulla on käytynä sekä aineen valtakunnallisesti syventävät kurssit/valinnaiset opintojaksot koska ylioppilastehtävät laaditaan näiden pohjalta.

 

Ylioppilastutkinnon arvosanat ovat: laudatur (l) 7 pistettä, eximia cum laude approbatur (e) 6 pistettä, magna cum laude approbatur (m) 5 pistettä, cum laude approbatur (c) 4 pistettä, lubenter approbatur (b) 3 pistettä, approbatur (a) 2 pistettä ja improbatur (i) eli hylätty.

 

Hylätyn ylioppilaskokeen voi uusia kolme kertaa tutkinnon suorittamisen aikana.  Tämä koskee kaikkia kokelaita riippumatta siitä, milloin koe on suoritettu. Jos kokelas tulee hylätyksi jossakin pakollisessa kokeessa kolmannella tutkintokerralla, hän saa uusia hylätyn kokeensa kolme kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran aikana. Pisimmillään tutkinnon suorittaminen voi siten ulouttua kuuteen tutkintokertaan. Hyväksytyn kokeen saa uusia ilman rajoitusta. Hyväksytyillä kokeilla keräät kompensaatiopisteitä, joiden avulla voidaan kompensoida hylätty suoritus. Hylätyn eli i:n kompensoimiseen tarvitaan 10 pistettä.

 

Ylioppilastutkintoon ilmoittaudutaan Wilmassa käyttäen ilmoittautumis-lomaketta. Lomake palautetaan allekirjoitettuna kansliaan toimistosihteerille. Ilmoittautuminen on sitova, sitä ei voi muuttaa jälkikäteen. Syksyn ylioppilaskirjoituksiin pitää ilmoittautua toukokuun loppuun mennessä ja kevään ylioppilaskirjoituksiin viimeistään marraskuun 23. päivä.

 

Mikäli kokelaalla on LUKI -todistus se pitää tuoda koululle, kun kokelas ilmoittautuu kirjoituksiin ensimmäistä kertaa. Mikäli kokelas anoo erityisjärjestelyjä (esim kahden tunnin lisäaikaa) hänellä pitää olla erityisopettajan todistus, joka on kirjoitettu Ylioppilastutkintolautakunnan hyväksymälle lomakkeelle. Erityisjärjestelyjä on ehdottomasti anottava, kun kokelas ilmoittautuu tutkintoon ensimmäisen kerran.

 

Ylioppilastutkinto on maksullinen vielä keväällä 2023. Kokeesta peritään koekohtainen maksu 34€/koe. Kaikki maksut tilitetään Ylioppilastutkintolautakunnalle.

Ylioppilastutkinnon tulokset tulevat koululle syksyn 2022 kirjoitusten osalta viimeistään 10. marraskuuta ja kevään kirjoitusten osalta noin toukokuun puolessa välissä (kts. ytl:n sivut).

 

Mikäli kokelas on tyytymätön ylioppilastulokseensa, hän voi pyytää Ylioppilastutkintolautakunnalta tarkistusarvostelua. Hakemus on toimitettava lukion rehtorille 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelas on saanut tuloksen tietoonsa. Tarkistusarvostelu on maksullinen, mutta rahat palautetaan, mikäli hakemus johtaa arvostelun muuttamiseen.

 

 

Mainostoimisto Semio