Opiskeluhuolto

Opiskelu Kyrönmaan Lukiossa

Opiskelun tuki

 

Kyrönmaan lukiossa toimii opiskeluhuoltoryhmä johon kuuluvat johtava rehtori, apulaisrehtori, erityisopettaja, opettaja,  opinto-ohjaaja, kouluterveydenhoitaja, kuraattori ja tarvittaessa psykologi.

 

Opiskeluhuoltoa koskeva suunnitelma on päivitetty keväällä 2023 ja se löytyy alla olevasta linkistä:

Isonkyron kunnan opiskeluhuoltosuunnitelma

 

Terveydenhoito

 

Terveydenhoitaja on tavattavissa koululla kaikkina muina päivinä paitsi keskiviikkoisin. Vastaanotto ilman ajanvarausta klo 11.00 – 12.00. Kouluterveydenhoitajan tavoittaa puhelimitse numerosta puh: 044-754 1718. Voit myös soittaa/laittaa viestiä wilman kautta ja varata itsellesi ajan ellei vastaanottoaika sovi sinulle.  

 

Terveydenhoitaja suorittaa määräaikaistarkastukset peruskoulun oppilaille sekä toisen asteen opiskelijoille valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Koululääkärin tekemät laajat terveystarkastukset suoritetaan ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla sekä opiskelijahuollosta vastaava lääkäri suorittaa lääkärintarkastuksen lukion 2.luokkalaisille. Samalla kertaa lääkäri tekee ns. ARMEIJAN KUTSUNTATARKASTUKSEEN liittyvän tutkimuksen.  OBS. KUTSUNTATARKASTUS tehdään Isossakyrössä myös ulkopaikkakunnalta oleville opiskelijoille. Opiskelijoiden tulee huolehtia itse heille määrätyistä lääkkeistä. Vain terveydenhoitajalta on saatavissa ensiapuluonteisesti esim. särkylääkettä koulupäivän aikana.

 

Mikäli haluat syksyllä influenssarokotuksen tai olet keväällä lähdössä lukion 2. luokalla järjestettävälle ulkomaille suuntautuvalle luokkaretkelle ja haluaisit ottaa joko A-hepatiitti tai A+B- hepatiittirokotuksen – ota yhteys terveydenhoitajaan mielellään jo syksyn aikana – niin saamme rokotussuojasi kuntoon.

 

Koulupsykologi

 

Nuorisokuraattori

 

Kuraattorin tehtävänä on auttaa ja tukea opiskelijaa hänen erilaisissa elämäntilanteissa. Kuraattorin kanssa voi käsitellä esim. omaan kasvuun, elämänhallintaan, itsenäistymiseen tai sosiaalisiin suhteisiin liittyviä asioita. Pääsääntöisenä työmuotona on keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä opiskelijan kanssa. Tapaamiset ovat luottamuksellisia. Tarvittaessa kuraattori tekee yhteistyötä opiskelijan vanhempien, lukion henkilökunnan, eri viranomaisten sekä muiden avun tarjoajien kanssa opiskelijan tarvitseman tuen turvaamiseksi.  Kuraattori on koulun sosiaalityöntekijä ja opiskelijahuoltoryhmän jäsen.

 

Huoltajana voit ottaa kuraattoriin yhteyttä, jos sinulla on huoli lapsesi asioista esimerkiksi koulussa, vapaa-ajalla, kaverisuhteissa tai kotona on pulmallisia tilanteita. Kun otat yhteyttä, lähdemme yhdessä miettimään asiaa ja etsimään keinoja tilanteeseen. Myös koulun ulkopuolisten palvelujen tarpeellisuutta voimme tarvittaessa pohtia yhdessä.

 

Tule juttelemaan, soita tai laita sähköpostia pienissä tai isommissa asioissa!

 

Ystävällisin terveisin kuraattori Leena Valli puh. 050-444 4081

leena.valli(at)hyvaep.fi

Mainostoimisto Semio