Itsenäinen opiskelu

Opiskelu Kyrönmaan Lukiossa
Itsenäinen opiskelu

 

Jonkin oppiaineen opintojakso, lyhyempi opintokokonaisuus (moduuli) tai näiden osia voidaan opiskella myös itsenäisesti. Työsuunnitelmassa voidaan määrätä, että jokin opintojakso tai sen osa opiskellaan itsenäisesti.


Luvan itsenäiseen opiskeluun antaa rehtori kuultuaan ao. opettajaa. Itsenäiseen opiskeluun kuuluva koe suoritetaan joko varsinaisessa kurssikokeessa tai uusintakuulustelussa. Yleisperiaatteena on, että ko. aineen ensimmäistä pakollista opintojaksoa ei voi opiskella itsenäisesti ja saman aineen edellisen opintojakson  arvosanan tulisi olla vähintään 8.


Yleisohjeet itsenäiseen suoritukseen:

 • Harkitse tarkoin, onko sinulla aikaa, taitoa ja tarvetta itsenäiseen
  opiskeluun
 • Sinun on osallistuttava ohjeitten mukaisiin ohjaustunteihin.
 • Opintojaksoon kuuluvat kuuntelut ja kirjalliset näytöt on tehtävä.
 • Opettajalta saa aineen itsenäiseen opiskeluun yksityiskohtaiset
  ohjeet.
 • Opettajan kanssa sovittuihin tapaamisiin on tultava. Jos opiskelija
  laiminlyö tapaamiset tai annetut tehtävät, kurssia/opintojaksoa ei
  arvostella.
Kahden opintojakson samanaikainen opiskelu

 

Opiskelija voi rehtorin tai aineenopettajan luvalla kahden oppiaineen
opintojaksoja samanaikaisesti. Tähän tulee olla perusteltu syy.
Tällöin neuvotellaan, mille oppitunneille opiskelija osallistuu, mitä apua hän
tarvitsee ja mitä asioita häneltä edellytetään arvioinnissa.

Mainostoimisto Semio