Lukion tuntijako

Opiskelu Kyrönmaan Lukiossa

Lukion tuntijako ja oppimäärän muodostuminen

 

Lukiolaiset suorittavat opintojaksoja, jotka sisältävät joko yhden tai useamman moduulin. Lukion aikana heidän tulee suorittaa päättötodistuksen saadakseen yhteensä 150 opintopistettä.

 

Lukion opetussuunnitelmassa on kolmenlaisia opintojaksoja, jotka näkyvät kurssitarjottimessa ja wilmassa seuraavin värikoodein:

 

1) Pakollisiajotka kaikki lukiolaiset suorittavat.

2) Valtakunnallisia valinnaisia, joita voi suorittaa valintansa mukaan. Huomioitavaa on, että näidenkin kurssien sisältöjen osaamista mitataan ylioppilaskirjoituksissa.

3) Paikallisiajoiden sisällöt eivät suoranaisesti kuulu ylioppilaskirjoituksissa "tentittävään" oppiainesisältöön mutta toki monella tavalla "vahvistavat opittua".

 

150 opintopisteen kokonaisuus voi muodostua seuravaasti:

+ Pakollisia opintojaksoja -> 94-102 opintopistettä

+ Valtakunnallisia valinnaisia vähintään 20 opintopistettä

+ Paikallisia opintojaksoja valintojen mukaan

 

Lisäksi on huomioitava, että jokaisessa aineessa on pakollisista ja syventävistä kursseista suoritettava 2/3 hyväksytysti saadakseen päättöarvosanan.

 

Opiskeluaika lukiossa on enintään neljä vuotta, jollei rehtori myönnä perustellusta syystä opiskelijalle suoritusajan pidennystä.

 

Jos opiskelija haluaa opiskella lukiossa yli kolme lukuvuotta, hänen tulee neuvotella asiasta opinto-ohjaajan kanssa ja laatia toteuttamiskelpoinen kirjallinen opiskelu- suunnitelma. Lukio-opintojen etenemisen kannalta olisi tärkeää, että opiskelija saisi ensimmäisenä vuotena suoritettua noin 60 opintopistettä. Toisen vuoden jälkeen opintopisteitä tulisi olla noin 120.

 

Lukio-opinnot voi rehtorin luvalla keskeyttää yhden tai useamman jakson ajaksi tai lukuvuodeksi lukiopaikkaa menettämättä.

 

 

Mainostoimisto Semio