Työjärjestyksen muokkaaminen (valinnat)

Opiskelu Kyrönmaan Lukiossa

Työjärjestyksen muokkaaminen ja valintojen tekeminen wilmassa

 

Lukiossa tehdään kahdenlaisia valintoja:

 

1. Esivalinnat eli lukuvuosittain tehtävät opintojaksovalinnat

  • Loppukeväästä tehdään alustavasti valinnat niistä opintojaksoista, jotka aiotaan suorittaa seuraavana lukuvuotena. Uudet lukiolaiset tekevät nämä esivalinnat sähköisellä lomakkeella, muut opiskelijat wilmaan.
  • Lukukauden alkaessa edellä mainittuja esivalintoja voidaan vielä muokata eli tarkentaa ja tarvittaessa lisätä ja poistaa. On kuitenkin otettava huomioon, että mikäli johonkin opintojaksoon tulee esimerkiksi alle 5 esivalintaa, ei sitä laiteta välttämättä enää kurssitarjottimeen syksyllä valittavaksi. Eli "mielummin valitsee kevään esivalinnoissa liikaa kuin liian vähän".

2. Kurssitarjotinvalinnat eli "lopulliset valinnat"

  • Joka jakson alussa opiskelija valitsee wilmassa ne opintojaksoryhmät, jotka hän opiskelee alkavan jakson aikana. Valittuaan jakson, se tulee näkyviin opiskelijan lukujärjestykseen.
  • Kurssitarjotin wilmassa on auki etukäteen määriteltävän ajan (noin viikon). Tämän ajan ulkopuolella kurssitarjotinvalintojen muuttamiseksi on mentävä opinto-ohjaajan, apulaisrehtorin, johtavan rehtorin tai toimistosihteerin luokse.
  • Kurssitarjottimesta on laadittu kuva, mikä helpottaa valintoja.
  • Valinnat tehdään ryhmänohjaajan tunnilla ja lisäapua saa esimerkiksi apulaisrehtorilta ja opinto-ohjaajalta.
Mainostoimisto Semio