Opintojen eteneminen ja etenemisen seuranta

Opiskelu Kyrönmaan Lukiossa

Opintopisteiden kokonaismäärä

 

Kaikki opiskelijan lukiossa suorittamat opintojaksot ja muualla suoritetut, johtavan rehtorin tai apulaisrehtorin hyväksymät opintojaksot luetaan opiskelijan kokonaisopintopistemäärään.

 

Ryhmän- ja opinto-ohjaaja ja rehtorit tarkkailevat kurssimäärän/opintopisteiden kertymistä ja tiedottavat mahdollisista ongelmista opiskelijalle ja tarvittaessa huoltajille.

 

Opintojaksojen suorittaminen hyväksytysti

 

Opintojaksot suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä. Aineissa, joissa myöhemmän menestyksellinen opiskelu ei välttämättä edellytä aiemman opintojakson suorittamista, opiskelija voi opettajansa ja opinto-ohjaajan kanssa asiasta sovittuaan muuttaa opintojakson suoritusjärjestystä.

 

Oppiaineen pakollisista, valinnaisista ja paikallisista opintojaksoista on suoritettava päättötodistuksen saamiseksi 2/3 hyväksytysti.

 

2/3 –sääntöä tulee tarkkailla koko lukioajan ja uusia mahdolliset hylätyt arvosanat mahdollisimman pikaisesti.

Oppiaineen 1. opintojakson hylätty suoritus ei estä ko. oppiaineen seuraavan opintojakson opiskelua.

Mainostoimisto Semio