Yleisohjeita

Opiskelu Kyrönmaan Lukiossa
Wilma

 

Lukion pääsääntöinen yhteydenpitotapa on Wilma, jonka kautta voit olla yhteydessä opettajiin, ryhmänohjaajiin ja rehtoreihin. Wilmasta löydät myös oppiaineiden arvosanasi ja wilmassa teet opintojaksovalintasi ja opintosuunnitelmasi. Opettajat käyvät Wilmassa noin kerran tai kaksi koulupäivän aikana, joten älä odota välitöntä vastausta viestiisi. Jokaisen opiskelijan on seurattava Wilmaa vähintään kerran viikossa, koska sieltä löytyy ajankohtaista tietoa!

 

Oppikirjat, oppimateriaali ja tietokone

 

Syksyllä 2022 tai sen jälkeen koulunsa aloittavat oppilaat ovat oikeutettuja ilmaisiin kirjoihin ja tietokoneeseen. Jokaiselle opiskelija annetaan koululta tietokone opintojen alussa.

 

Läsnäolo tunneilla

 

Lukiolain 25 §:n mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle
ole myönnetty siitä vapautusta. Lukion käyminen on vapaaehtoista, mutta koska laki velvoittaa opiskelijan olemaan paikalla ja osallistumaan opetukseen, olemalla luvatta poissa koulusta opiskelija rikkoo lukion järjestyssääntöjä. Läsnäolo ei siis ole vapaaehtoista.


Kaikki poissaolot on selvitettävä joko aineenopettajalle tai ryhmänohjaajalle. Luvaton poissaolo tai jatkuva myöhästyminen oppitunneilta vaikuttavat alentavasti jatkuvan näytön arviointiin ja aineen kokonaisarviointiin.


Hyväksytty poissaolon syy on sairaus, apulaisrehtorin tai rehtorin, ryhmänohjaajan tai opettajan antama lupa. Hyväksyttyjä poissaoloja ovat myös autokoulun liukkaan ajon harjoittelu ja insinööriajo. Lupa poissaoloon pitää aina pyytää etukäteen. Aineenopettaja antaa luvan olla poissa yksittäiseltä tunnilta. Ryhmänohjaaja voi myöntää luvan 3 päivän poissaoloon. Lupa yli 3 päivän poissaoloon anotaan rehtorilta kirjallisesti. Loma-anomus löytyy wilmasta syyslukukaudesta 2023 alkaen. Milloin lupaa ei ole ennakolta voitu pyytää, tulee opiskelijan mahdollisimman
pian ilmoittaa ryhmänohjaajalle poissaolon syy.


Jos poissaolokertoja oppiaineen kurssilta/opintojaksolta on enemmän kuin viisi (5), ko. opintojaksoa ei arvostella. Jos kuitenkin poissaolomäärä ylittyy sairauden vuoksi ja tämä todistetaan terveydenhoitajan tai lääkärintodistuksella, niin opintojakso voidaan arvostella. Tällöin opettaja voi kuitenkin määrätä opiskelijalle lisätehtäviä, jotka opiskelijan on suoritettava saadakseen arvosanan ko. opintojaksosta.
Jos poissaolokertoja oppiaineen kurssilta on 3 tai enemmän, opiskelijan on osallistuttava ennen kurssikoetta järjestettäviin valmennustunteihin päästäkseen koeviikon loppukokeeseen.

 

Myöhästyminen

 

Myöhästyminen on huolimattomuutta ja häiritsee toisten opiskelua. Jos saavut pätevästä syystä (esim. terveydenhoitajan vastaanotto, kuljetuksen myöhästyminen, opinto-ohjaajalla käynti jne.) myöhästyneenä, ilmoita opettajalle myöhästymisesi syy ja mene paikallesi aiheuttamatta häiriötä. Opettaja ei ole velvollinen ottamaan tunneilleen myöhästyneitä opiskelijoita ellei myöhästymisen syy ole pätevä. Tällöin heille merkitään poissaolo tunnilta.Mainostoimisto Semio